20 Mayıs 2017 Tarihinde Köln’de toplanan Almanya Yürütme Kurulumuz 6. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Kasım ayında yaptığımız Almanya Kongresi’nin ardından geçen   7 aylık süreci değerlendirdi. Bu doğrultuda önümüzdeki süreci planlayarak, kurumsallaşmayı ve örgütlerimizin kollektif işleyişini öncelikli görev olarak saptadı.

Coğrafyamızda yaşanan mücadele bize önemli görevler dayatıyor. AKP faşizminin demokrasi güçlerine ve halklarımıza karşı hukuk, kural, yasa tanımaz bir biçimde gerçekleştirdiği pervasız saldırganlık birleşik ortak mücadeleyi her zamankinden daha da önemli kılıyor. HDK-A’nın örgütsel modeli, kollektif işleyiş ilkesi, kapsayıcılığı birleşik demokratik cephenin yaratılmasına güçlü bir zemin ve olanak sunmaktadır. Bu anlamda HDK-A’yı örgütleyip, güçlendirmek, yaygınlaştırmak, meclislerini,komisyonlarını işlevsel kılmak her zamankinden dahada önemli hale gelmiştir.

Temel bileşenlerinden olduğumuz Hayır Kampanyası sürecinde aktif rol oynadık, meclislerimiz bu sürecin motor gücü rolünü oynamışlardır.Geniş kesimleri seferber etmede, mücadele araç ve biçimlerindeki yaratıcılıkta , faaliyetin sürekliliğinde önemli başarılar elde edildi. Medya araçları da bu dönemde yaygın olarak kullanıldı, özellikle Alman kamuoyunu bilgilendirmesi bakımından Almanca bildiriler de yaygınlaştırılmıştır.

Hayır zaferimizin gaspedilmesi karşısında, güçlü sokak reflekslerinin gösterilmemesi önemli eksiklerimizden birisidir.

OHAL rejimi ve KHK’lar ile tüm muhalif kesimler üzerindeki baskılara karşı mücadeleyi sahiplenmede, sürecin görevleri karşısında hızlı refleksler örgütleme alışkanlığını geliştirmeliyiz. Kürt özgürlük hareketine karşı yürütülen katliamcı politikalara,Suriye’de, Irak’ta sürdürülen yayılmacı savaş konseptine karşı mücadelemiz sürecektir.

Avrupa devletlerinin demokrasi söylemlerine karşın, Türk devletiyle ikili ilişkilerde katliamcı savaş politikalarını desteklediğini teşhir etme ,ikili anlaşmalara ,silah satışına son verme çağrılarını yükselteceğiz. Rheinmetall’in Türkiye ile ortak tank üretme prejesine karşı mücadele etme önceliklerimiz arasında olacaktır.

24 Mayıs’ta Brüksel’de gerçekleşecek NATO ve Erdoğan potestolarına katılmalıyız.

7-8 Temmuz’da Hamburg’da gerçekleşecek  G20 Zirvesi protestolarına HDK- ALMANYA olarak aktif katılım sağlıyacağız.

Kent Meclislerimiz yaz sürecinde kitlelerle buluşma etkinlikleri ,piknik, şenlik,söyleşi vb, düzenlemeli,bu buluşmaları meclislerimizi güçlendirmenin  aracı yapmalıdır. Eksikliklerine yetersizliklerine karşın, HDK- Almanya büyüyüp güçlenmeye devam ediyor.

Bu iradeyi yaratan emek katan bütün yoldaşlarımızı saygıyla selamlarken, inanıyoruz ki hep birlikte başaracağız.