Çok sayıda kişinin katıldığı kuruluş kongresinde 7’si kadın 11 kişilik yürütme kurulu seçilirken, Almanya ve Avrupa kongreleri için de 27 delege seçildi. DGB Sendikasının salonunda gerçekleşen kongre coşkulu geçti. İsmail Metin Ayçiçek’in de katıldığı toplantıda, hazırlanan  HDK Avrupa tüzük ve program taslakları da dağıtıldı. (Foto Galerili ve HDK-A Program-Tüzük Taslakları Ekleriyle)

AF / Ulm

Uzun süredir kuruluş faaliyetlerini sürdüren Halkların Demokratik Kongresi Avrupa (HDK-A) tüm Avrupa’da ülke ve şehir meclisleri kuruyor, ilmek ilmek örgütlenme ağını genişletiyor. Geçtiğimiz yılan Aralık ayında kuruluş çalışmaları için tartışmaların başladığı, geçtiğimiz Şubat ayından itibaren ise düzenli olarak hem koordinasyon hem de halk toplantılarıyla, başta Avrupa olmak üzere, ülke ve şehirlerde kuruluş çalışmalarını genişletiyor. Çalışmalara, HDK’nin fikriyatına uygun olarak, Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu (AGİF), Almanya Kürt Toplum Merkezleri (NAV-DEM), Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB) ve Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) gibi kurumların yanısıra, çok sayıda birey de yer alıyor.

HDK Ulm Kuruluş Kongresi’nin açılışını yapan NAV-DEM üyesi Demokratik Kürt Toplum Merkezi DKTM’den Medeni Sönmez, konuşmasından sonra saygı duruşuna geçildi. Daha sonra toplantıyı Hüseyin Şenol (SYKP), Songül Toprak (SKB) ve Selahatin Tangüner’den (DKTM) divan yönetmeye başladı. Gündem maddelerinin belirlenmesi be oylanmasından sonra ilk söz, çalışmaları aktarması için HDK Ulm ve AGİF temsilcisi Cem Toprak’a verildi.

Toprak, HDK Ulm da 7 Haziran seçimleri öncesi ve sonrası 1 Kasım Seçimleri esnasında başarılı çalışma yürüten HDP Ulm ve Çevresi Seçim Platformu olarak çalışmalarına devam ettiğini belirterek, süreci anlattı. Yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Toprak, çalışmalarının sadece salonlarla, derneklerle sınırlı kalmadığını, sürekli, alanlarda ve sokaklarda da, bir çok gelişme karşısında yoğun faaliyetler yürüttüldünü söyledi. Yine Toprak”ın “Bu süreç içerisinde bir çok kurum ve birey daha yoldaşlaştı, çalışmalarımızda, kim hangi kurumdan sorusu hiç yaşamadık” demesi de ilgi çekti.

Toplantıya davetli olarak Nürnberg’ten gelen, HDK Almanya ve Avrupa Meclis Girişimi’nden Pedagog Yazar İsmail Metin Ayçiçek’in konuşması da büyük dikkat ve ilgiyle dinlendi. Aynı zamanda HDK Avrupa Tüzük ve Program Komisyonu’nda yer alan Ayçiçek, hazırlanan tüzük ve program taslaklarının adından da anlaşılacağı gibi, taslak olduklarını ve kongrelerde değiştirilebileceğini söyledi. Hazırlandığı şekliyle, tüm kurum ve bireylerin katkısının çok büyük taslakların Türkiye HDK’sinin fikriyatında hazırlandığını, ama bulunduğumuz alanın da Avrupa olduğunun unutulmadığını önemle vurguladı. Ayçiçek, program ve taslağın hazırlanmasında tüm bileşen kurum ve bireylerin katkısının çok olduğunu belirtti. Kongrede program ve tüzük taslakları tüm meclis katılımcılarına ve konujlara verildi.

“Yaşadığımız ülkede yaşamımıza yön vermek, hak sahibi olmaktır HDK-A” diyen Ayçiçek, “Bu birliktelik tüm bugüne kadar gerçekleştirilenlerden çok daha farklı” dedi. HDK-A’nın gerçekleşmesinin, Avrupa’da yaşayan halklarımız için de muazzam bir güç anlamına geleceğini de belirten Ayçiçek “Bu güce Avrupa’daki de, Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki halklarımızın da büyük ihtiyacı var” dedi.

Daha sonra kurumlara söz verildi. MLKP, AGİF, NAV-DEM, DKTM, SYKP, SKB, ADHF, DİDF, Yeni Dünya İçin Çağrı ve Haziran Hareketi’nden temsilciler söz alarak görüşlerini belirterek, kongreye başarılar dilediler. Kurum temsilcilerinin konuşmalarından sonra, Ayçiçek kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Yüzde 64 kadın temsili

Daha sonra seçimlere geçilerek önce yürütme kurulu ve daha sonra da 6 Kasım’da Frankfurt’ta HDK Almanya Kongresi ve 21-22 Ocak’ta da Brüksel’de gerçekleştirilecek olan HDK Avrupa Kongresi için delege seçimleri yapıldı. 11 kişinin oy birliğiyle seçildiği HDK Ulm ve Çevresi Yürütme Kurulu’nunda, yüzde 64’lük orana tekabül eden, 7 kadın yer alıyor.

Alınan kararla 11 kişilik yönetim kurulu aynı zamanda kongrelere katılacak delege olarak kabul edildi. Ayrıca yapılan delege seçimiyle yine oy birliğiyle 16 kişi daha seçilerek, toplam delege sayısı 27 olarak belirlendi. Hemen iki sonra, önümüzdeki perşembe günü toplanacak olan yürütme kurulu, kendi içinde eş sözcülerini seçecek.

Yeni seçilen Yūrūtme Kurulu ve delegeler:

– Berivan Tak

– Fesih Yilmaz

– Halit Gūn

– Osman Nergiz

– Saniye Toprak

– Serkan Akder

– Sevim Gūn

– Songūl Toprak

– Şengūl Tanriverdi

– Tūrkan Demir

– Zeliha Ekemen

 

Delegeler:

– Ahmet Beyazyıldız

– Ali Canbay

– Ayşegūl Şenol

– Cem Toprak

– Cemal Doğan

– Cengiz Demirdöken

– Ercan Koçak

– Gūlay Öztoprak

– Hūseyin Şenol

– Medeni Sönmez

– Mehmet Öztoprak

– Muhsin Karataş

– Mustafa Gūlen

– Ramazan Dikmen

– Selehattin Tangūner

– Veli Özkan

İletişime geçmek ve daha geniş bilgi almak için facebook adresinden HDK Ulm’a ulaşabilirsiniz.

 

 

HDK-Avrupa Program Taslağı

Bizler, geçmişten biriktirdiğimiz mücadele deneyimlerinin yarattığı umut ile Türkiye’de kurulan Halkların Demokratik Kongresinin (HDK), tüm toplumsal muhalefet kesimlerini, demokratik direniş odaklarını, demokrasi, eşitlik ve barış mücadelesi verenleri, kısaca tüm ezilenleri ortak bir mücadele hattında buluşturmanın odağı olduğuna inanıyor ve bu inançla Avrupa’da da “Halkların Demokratik Kongresi – Avrupa (HDK-A)” olarak örgütleniyoruz.

HDK-A, HDK’nın kongrelerinde güncelleyerek geliştirdiği programını esas alır ve bu programın gerçekleştirilmesi için mücadele yürütür. Bununla birlikte, faaliyet sürdürdüğü Avrupa coğrafyasındaki işçi ve emekçilerin, göçmenlerin, kadınların, gençliğin ve diğer toplumsal kesimlerin özgün koşullarını ve taleplerini dikkate alarak bunları programına dahil eder ve mücadele konusu yapar.

HDK-A, Avrupa genelinde ve tek tek Avrupa ülkelerinde emperyalist-kapitalist sistemin baskıya ve sömürüye dayalı sistemine karşı işçi sınıfı, emekçiler, ezilenler ve dışlananların demokrasi, özgürlük ve sosyalizm mücadelelerinin destekleyicisi ve katılımcısıdır.  Göçmen işçi ve emekçilerin, ezilenler ve dışlananların yaşadıkları ülke sınıfının bir parçası olarak bu mücadelede yer almalarını sağlama perspektifiyle hareket eder.

HDK-A, Avrupa’da halkların her alanda eşit ve özgür bir temelde yaşamaları için mücadele eder. Tüm anti-demokratik uygulamalara, yasalara ve politikalara karşı, çeşitli halklardan, siyasal düşüncelerden, inançlardan, kültürlerden, cinsiyetlerden işçi ve emekçilerin, ezilenlerin, yok sayılanların emek, demokrasi ve özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesini sahiplenir, yürütür.

 1. Örgütlenme ve ifade özgürlüğüne yönelik her türlü politika, yasa ve baskıya karşı mücadele eder. İşçi sınıfı ve emekçilerin, politik örgütlenmelerin kapitalist sömürüye, baskıya, eşitsizliğe karşı yürüttükleri toplumsal mücadeleyi kriminalize etmeye ve bastırmaya yönelik ”anti terör” yasalarına, toplumu bölen ırkçı ve ayrımcı yasalara karşı mücadele eder.
 2. Avrupa ülkelerinde yaşayan tüm halkların, göçmenlerin, azınlıkların kimlik ve kültürlerinin tanınmasına, korunmasına ve geliştirilmesine katkı ve destek sunar. Egemenlerin ve devletlerin “öncü kültür” veya “merkezi kültür” gibi adlarla ifade edilen ırkçı dayatmalarına karşı çıkar.
 3. Dışlanan ve ayrımcılığa maruz kalan tüm inanç topluluklarının ve inanmayanların düşünce, ifade ve ibadet özgürlüklerinin eşit temelde çözüme kavuşturulması için mücadele eder.
 4. Kapitalizme ve emek sömürüsüne karşı tüm işçilerin, emekçilerin, onurlu, adil, güvenceli, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına ve sosyal güvenliğe sahip olma hakkını savunur.
 5. Yoksulluğa itilen emekliler, yaşlılar ve işsizler gibi toplumsal kesimlerinmücadelelerini destekler, onların ortak mücadelesini geliştirmeye çalışır.
 6. Emperyalizmin dünya halkları üzerindeki egemenlik politikalarına; ekonomik, siyasi ve askeri anlaşmalarına, kurumlarına; sömürgeciliğe ve işgallere, askeri üslerine karşı mücadele eder; bölge ve dünya halklarıyla enternasyonalist dayanışmayı geliştirir. Avrupa ülkelerinin “dış müdahale”lerinin ve her türden askeri girişimlerinin kategorik olarak yasaklanmasını ister. Avrupa’dan asker, askeri lojistik, askeri eğitim ve silah ihracatının, Avrupa’dan dışa yönelen barış ve istikrar maskeli ”müdahalelerin”, “dış destek”lerin ve işgallerin tümüyle sonlandırılması için mücadele eder
 7. Siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamın her alanında cinsiyetler arası toplumsal eşitsizliğe karşı çıkarak, erkek egemen sistemin ve kadınlara yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için mücadele eder. Kadına toplum ve iş hayatında, örgütsel alanda pozitif ayrımcılıklar tanınarak, eşitsizliklerin giderilmesi için çaba gösterir.
 8. Avrupa ülkelerine sığınmış başta politik mülteciler olmak üzere tüm mültecilerin, göçmenlerin ve azınlıkların siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamın her alanında uğradıkları eşitsizliğe karşı çıkarak, onların buradaki toplumda her düzeyde katılımcı bireyler olabilmesi için mücadele eder. Oturum hakkı, vatandaşlık hakkı konularında, yasa ve düzenlemelerdeki eşitsizliklerin kaldırılması için çaba gösterir. Dublin I ve II türünden anlaşmaların,kararlarının ve Frontex benzeri örgütlenmelerin kaldırılmasını talep eder.
 9. Gençliği, tekçi, milliyetçi, ayrımcı, cinsiyetçi eğitim sistemine, işsizliğe ve ucuz işgücü sömürüsüne mahkûm kılan politikalara karşı, siyasete aktif katılımlarının ve temsiliyetlerinin önündeki tüm engellerin kaldırılması, herkese parasız, eşit, demokratik, bilimsel eğitimin sağlanması konusunda mücadele eder. Avrupa’da gençliğin antikapitalist, antifaşist mücadelesini destekler, içinde yer alır.
 10. Çocukları ilgilendiren bütün işlem ve faaliyetlerde, çocuk hakları ve yararının temel alınması gerektiği yaklaşımıyla çocukların şiddet, ihmal, suistimal, her türlü istismar, kötü muamele ve ayrımcılıktan korunması, başta kreş, eğitim ve sağlık olmak üzere tüm kamu hizmetlerinden eşit ve parasız bir biçimde yararlanması için mücadele verir. Avrupa kapitalizminin özel kar kaynaklarından biri olan yoksul ülkelerdeki çocuk emeğinin kullanılması ve sömürülmesine karşı durur.
 11. Lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseksüel bireylerin heteroseksizmden kaynaklanan kamusal ve toplumsal yaşamda mâruz kaldıkları şiddet, dışlanma, ayrımcılık, nefret suçu ve söylemlerine karşı mücadele geliştirir.
 12. Engellilerin kamusal ve toplumsal yaşama eşit koşullarda katılım sağlayabilmeleri için, ayrımcı uygulamalara ve engellerinden kaynaklanan sorunlarına karşı çözüm üretilmesi yönünde mücadele geliştirir.
 13. Çözümsüzlüğe terk edilen Kürt sorununda kalıcı bir barışın sağlanması ve Kürt halkının tüm sorunlarının demokratik çözüme kavuşturulması için uluslararası düzeyde mücadele vermeyi ve Avrupa kamuoyunu doğru perspektifle düzenli olarak bilgilendirip harekete geçirmeyi;
 14. Avrupa ve Dünya düzleminde işlenen soykırım, katliam, zorunlu göç, sürgün, işkence gibi insanlığa karşı işlenen her türlü suça karşı mücadele eder. Soykırım suçlarıyla ve sonuçlarıyla yüzleşilmesi için gerekli çalışmayı yürütür. Özel olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerine inşa olduğu soykırımcı zihniyetle yüzleşilmesi, bu soykırımlarda Avrupa devletlerinin rollerinin açığa çıkartılması, ulusal ve uluslararası kurumlarda gereken kararların alınması için mücadele eder. Soykırımlardan ve sonuçlarından kaçarak Avrupa’ya yerleşen halklar ve inanç gruplarıyla buluşmak için özel çalışmalar yapar.
 15. Kapitalizmin doğayı, doğal varlıkları ve yaşamı metalaştırarak sömürmesine, doğayı ve yaşamı tehdit ederek yaşam alanlarının yok edilmesine karşı mücadele yürütür.
 16. Avrupa ülkelerinde yaşayan göçmen işçi ve emekçilerin yerli sınıf kardeşleriyle birlikte sınıf mücadelesinde yer almalarıiçinçaba sarf eder.Avrupa’da ve dünyada, işçilerin, emekçilerin ve tüm çalışanların etnik ve inanç temelinde bölünmesine karşı çıkar, “emek” güçlerinin söz konusu temelde birbirine karşı kullanılmasını, etnik, dinsel, ırksal nefret ve ötekileştirmeyi önleyici çalışmalar yapar.

Bu amaçlar kapsamında Avrupa ülkelerindeki farklı uluslardan, halklardan ve inançlardan göçmen ve yerli kurumlarla, demokratik kitle örgütleriyle ilişkiler geliştirmeyi ve birlikte çalışmayı önemser.

 1. Avrupa’da ve Avrupa’dan doğru yükselen savaş ve işgal politikalarına ve tehlikesine karşı Avrupa’nın barış güçleri ile birlikte mücadele Tüm Avrupa ülkelerinde zorunlu askerliğin kaldırılması ve vicdani ret hakkının tanınmasını savunur.
 2. Göçmenlerin yaşadıkları ülkelerdekiyerli halklarla eşit sosyal ve siyasal haklara sahip olmaları için çalışma yürütür.
 3. Başta AB olmak üzere Avrupa ülkelerinin mültecileri sınırlarda ve denizlerde ölüme gönderen politikalarına, bu ülkelere ulaşan mültecilere yönelik antidemokratik, cinsiyetçi, homofobik, ayrımcı ve ırkçı politika ve uygulamalara karşı mücadele eder.
 4. Başta iltica hakkı olmak üzere, mültecilerin ve göçmenlerin demokratik haklarını kısıtlamaya yönelik yasalara, uygulamalara ve sınır dışı etme saldırılarına karşı mücadele eder.
 5. Göçmenlerin konsolosluklarda maruz kaldıkları her türlü keyfi ve haksız uygulamalara ve harçlara karşı çalışma yapmayı amaçlar.

 

HDK-A’nın Çalışma İlkeleri

 1. HDK-A, tüm demokratik güçlerin özgül mücadele alanlarını, kendisini onların yerine ikame etmeden, ortak mücadele alanı olarak kabul eder;
 2. Devletlerden, sermayeden, hükümetlerden ve onların kurumlarından bağımsızdır;
 3. Kültürlerin ve inançların kendi gelecekleri ile ilgili her konuda demokratik temelli hak taleplerini ve kararlarını esas alır;
 4. Kongre, içerisindeki örgütlenmelerin ve bireylerin, ifade, düşünce ve inanç özgürlüğünü tanır; demokratik, katılımcı ve şeffaf bir işleyişi benimser;
 5. Kongre üyeleri, kongreye kurumsal ve bireysel kimliklerini koruyarak katılabilir;
 6. Üyelerinin insanlığa, halklara, doğaya ve mensubu olduğu tüm kongre kurullarına karşı sorumluluğunu esas alır ve HDK’nin genel yaklaşımına bağlı olarak, özerk ve meclis örgütlenmesi temelinde çalışır;
 7. Tüm karar alma süreçlerinde karşılıklı ikna süreçlerini sonuna kadar işletir, mutabakatın sağlanamadığı koşullarda azınlık görüşlerin ifade haklarını korur;
 8. Tüm karar alma mekanizmalarında kadınlar lehine en az eşit temsili esas alır ve uygular;
 9. Tüm karar alma mekanizmalarında tüm cinsel yönelimlerin ve cinsiyet kimliklerinin temsiliyetini esas alır ve uygular.
 10. Tüm karar alma mekanizmalarında gençlerin temsiliyetini esas alır ve uygular.
 11. Tüm karar alma mekanizmalarında bireylerin temsiliyetini güvence altına alır ve uygular.
 12. Aday olduğu takdirde engellilerin karar alma mekanizmalarında temsiliyetini güvence altına alır.
 13. Mutlak gereklilik olmadıkça, oylama yapılmadan fikir birliği sağlanmaya çalışılır.
 14. HDK-A, toplantılarında herkesin kendini anadilinde ifade etme hakkını kullanma olanaklarını yaratır.

——————————————————————-

HDK-Avrupa Tüzük Taslağı

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1: Kongrenin Adı ve Kısaltması

Kongrenin adı “Halkların Demokratik Kongresi-Avrupa”, kısaltması “HDK-A”dır. Ülkeler, kantonlar, şehirler düzeyinde “Halkların Demokratik Kongresi – Almanya”, kısaltma olarak “HDK – Almanya” ve HDK-Berlin şeklinde kullanılır.

 

Madde 2: Kongrenin Tanımı

HDK-A, Avrupa genelinde ve tek tek ülke düzeyinde ya da bölge, kent, semt düzeylerinde oluşturulan yerel ve alan Meclislerinin bütününden oluşur.

Avrupa ülkelerinde emperyalist-kapitalist sistemin baskıya ve sömürüye dayalı sistemine karşı işçi sınıfı ve emekçilerin emek eksenli demokrasi ve özgürlük taleplerinin yanı sıra, göçmenler, kadınlar, gençler, LGBTİ bireylerin, engellilerin ve ezilen, dışlanan diğer toplumsal kesimlerin her türden baskı, sömürü ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve insan onuruna yaraşır demokratik ve özgür bir yaşam kurabilmeleri için bir araya geldiği ortak mücadelenin dayanışma ve mücadele zeminidir.

HDK-A, göçmen işçi ve emekçilerin, yaşadıkları ülkede işçi sınıfının ve ezilen toplumsal emekçi kesimlerin bir parçası olarak bu mücadelede yer almalarını hedefler.

 

Madde 3: HDK-A’nın Amaçları

Kongre, Avrupa ülkelerinde mevcut anti-demokratik siyasal sisteme karşı, halklardan, ezilenlerden, yok sayılanlardan, doğadan, emekten, özgürlükten, eşitlikten, barıştan ve adaletten yana olanların demokratik bir toplum ve insanca bir yaşam için ortak mücadeleyi örgütlemeleri gerektiğinin bilinciyle ve HDK-A Programına bağlı olarak üstlendiği görevleri yerine getirir.

Kapitalist, ataerkil, insan-kar merkezli sistemin ürettiği her türlü eşitsizliğe karşı sürdürülen yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde mücadelelerle ilişkilenmeyi, bu mücadelelerin HDK-A programıyla uyumlu olanlarıyla buluşarak birlikte mücadele etmeyi hedefler.

HDK-A, Avrupa genelinde ve tek tek Avrupa ülkelerinde emperyalist-kapitalist sistemin baskıya ve sömürüye dayalı sistemine karşı işçi sınıfı, emekçiler, ezilenler ve dışlananların demokrasi ve özgürlük mücadelelerinin destekleyicisi ve katılımcısıdır. Göçmen işçi ve emekçilerin, ezilenler ve dışlananların yaşadıkları ülke sınıfının bir parçası olarak bu mücadelede yer almalarını sağlama perspektifiyle hareket eder.

HDK-A, Avrupa’da halkların her alanda eşit ve özgür bir temelde yaşamaları için mücadele eder. Tüm anti-demokratik uygulamalara, yasalara ve politikalara karşı, çeşitli halklardan, siyasal düşüncelerden, inançlardan, kültürlerden, cinsiyetlerden işçi ve emekçilerin, ezilenlerin, yok sayılanların emek, demokrasi ve özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesini sahiplenir, yürütür.

 

Madde 4: Kongrenin İlkeleri

 1. Kongre, tüm demokratik muhalefet güçlerinin özgül mücadele alanlarını ortak mücadele alanı olarak kabul eder;
 2. Devletten, sermayeden, hükümetlerden ve onların kurumlarından bağımsızdır;
 3. Halkların kendi gelecekleri ile ilgili her konuda demokratik temelli hak taleplerini ve kararlarını esas alır;
 4. Demokratik muhalefet güçlerinin irade ve inisiyatifinden hareketle bileşenlerin, ifade, düşünce ve inanç özgürlüğünü tanır; demokratik, katılımcı ve şeffaf bir işleyişi benimser;
 5. Kongre bileşenleri, kongreye kurumsal ve bireysel kimliklerini koruyarak katılabilir;
 6. Delegelerin insanlığa, halka, doğaya ve mensubu olduğu tüm kongre kurullarına karşı sorumluluğunu esas alır;
 7. Tüm karar alma süreçlerinde azınlık görüşlerin ifade haklarını korur;
 8. Tüm karar alma mekanizmalarında, her düzeyde yönetim organlarında eşit temsiliyeti esas alır ve eş sözcülük ilkesini uygular;
 9. Tüm karar alma mekanizmalarında gençlerin temsiliyetini esas alır ve uygular.
 10. Tüm karar alma mekanizmalarında bireylerin temsiliyetini güvence altına alır ve uygular.
 11. Aday olduğu takdirde engellilerin karar alma mekanizmalarında temsiliyetini güvence altına alır.

 

HDK-A KURUMSAL YAPISI

 

Madde 5: HDK-A’ya katılım

HDK-A program ve tüzüğünü kabul eden her örgütsel yapı ve birey HDK-A’ya katılım için başvurabilir ve katkı sunmak istediği alanın meclisine kişisel olarak ya da kurumsal temsiliyetle katılabilir. Başvuru kurum ya da bireyin bulunduğu alan içerisindeki en yakın HDK-A örgütlenmesine yapılır.

Kadına yönelik şiddet uygulayan kurum veya kişiler HDK-A içinde yer alamaz. HDK-A çalışmaları içinde bulunan kurum ve bireylerin kadına yönelik şiddet uygulaması durumunda HDK-A içindeki varlığı sona erer.

 

Madde 6: HDK-A Genel Kurulu

 1. HDK-A ülke, bölge, kent ve semtlerde kurulu Meclisler ve HDK-A bünyesinde belli çalışmalar için kurulmuş komisyonlardan 1 yıllığına seçilerek gelen delegelerden oluşan en üst karar organıdır.
 2. Yılda bir kez, delege tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanan Genel Kurul, program ve tüzüğün kapsamında çalışmaları belirler ve gerekli kararları alır; örgüt bütününe yol açıcı perspektifler sunar; gerekli gördüğü konularda yönetmelikler çıkarır; yapının bütününü bağlayan uygulama kararları alabilir; tüzük değişikliği yapabilir.
 3. Kongre, toplumsal gerçekliği ve mücadelenin ihtiyaçlarını dikkate alarak, program ve tüzüğünü kabul eden kurumların ve bireylerin Genel Kurul’da dengeli temsilini sağlar. Genel Kurul delegelerinin dengeli olarak düzenlenmiş kurumsal ve bireysel katılım sayısı ve seçim yönteminin ayrıntıları, Genel Kurul öncesinde, Genel Meclis tarafından bir genelgeyle bütün yerel meclis ve birimlere bildirilir.
 4. Genel Kurul oluşumunda kadınların eşit temsili ve 27 yaş ve altında olanlar için en az yüzde 20 gençlik kotası uygulanır. Dolmayan kota boş bırakılır.
 5. Toplantı Gündemini Genel Meclis ve komisyonların ve yerel meclislerin taleplerini de dikkate alarak Yürütme Kurulu hazırlar. Kongre’de Delegelerin 1/15’inin isteği üzerine gündem değişiklikleri önerilebilir ve delegelerin çoğunluğunun onayıyla karara bağlanır.
 6. Genel Kurul tarafından Kongre’nin temsiliyet ve sözcülük görevini yürütmek üzere 1 Yıllık dönemler için biri kadın 2 Eş Sözcü belirlenir. Eş sözcüler Yürütme Kurulunun üyesidirler.
 7. Genel Kurul düzeyinde olduğu gibi, Ülke ve Kent Meclisleri de kendi içerisinden seçilen biri kadın 2 Eş Sözcü ile temsil edilirler. Eş Sözcüler kendi Meclisleri içinde, toplantıların ve çalışmaların takibi; yatay ve dikey olarak koordinasyonu sağlar; kurumunun çalışmaları hakkında basına demeç verebilir.
 8. Genel Meclis’in kararıyla veya Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin imzalı çağrısıyla, bir aylık süre içerisinde Genel Kurul Olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
 9. Genel Kurul toplantıları kotaların dikkate alındığı, Genel Kurul onayıyla oy çoğunluğuyla seçilmiş beş kişilik bir heyet tarafından yönetilir.
 10. Genel Kurul, Kongre Programı ve Tüzüğünde öngörülen amaç ve hedefler doğrultusunda gerekli görülen kararları alır ve 1 yıl boyunca HDK-A çalışmalarını yürütecek Genel Meclisi görevlendirir. Genel Kurul’da, karar tasarıları delege tam sayısının 1/20’sinin imzası ile verilir.
 11. Program ve tüzüğe ilişkin değişiklik önerileri ve kararlar, toplantıya katılanların en az 2/3’ünün olumlu oyuyla alınır. Diğer kararları Genel Kurul’a katılan delegelerin salt çoğunluğunun (yüzde elli bir) oyuyla alınır. Alınan bir kararın yeniden görüşmeye açılabilmesi için toplam delegenin 1/5’inin istemi gerekir.
 12. İki toplantı arası dönemde program ve tüzüğü benimseyerek Kongre’ye katılma iradelerini ifade eden kurum ve örgütlü çevreler ile bireylere dair Genel Meclis tarafından iletilen teklifleri karara bağlar ve ilkeler ışığında Genel Kurul’da yer almalarını sağlar.
 13. HDK-A Genel Kurulu, kendi içinden kadınların eşit temsiliyetinin sağlandığı ve gençlik kotasının uygulandığı 81 kişilik bir Genel Meclis seçmekle sorumludur.
 14. İhtiyaç duyduğu konularda Komisyonların (örn. göçmenlik, hukuk, enternasyonalist ilişkiler, lgbti, vs..) kurulmasına karar verip ve buralarda çalışma yapacak delegeleri belirler.
 15. Dayanışma amaçlı olarak delegelerden mali destek talep edilmesine karar verir.

 

Madde 7: HDK-A Genel Meclisi

 1. Kongre Genel Kurulu’nun seçimli iki toplantısı arasındaki dönemde, bu kurulun almış olduğu kararların onun adına yürürlüğe konulması yönünde, program ve tüzükte ifade edilen amaç ve hedefler için çalışmalar yapar.
 2. Genel Meclis yılda 3 kez olağan olarak toplanır. Toplantı üye tam sayısının salt çoğunluğuyla gerçekleştirilir.
 3. Genel Meclis’in çalışmalarını program ve tüzük çerçevesinde yürütmek üzere, Genel Meclis üyeleri arasından 15 üyeden oluşan bir Yürütme Kurulu seçilir.
 4. Genel meclis toplantılarını en az biri kadın olmak üzere en az üç kişilik bir heyet yönetir.
 5. Genel Meclis kararları toplantıya katılanların en az 2/3’ünün oyuyla alınır.
 6. Genel Meclis delegelerinin 1/5’nin istemi veya Yürütme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantı gündeminde çağrıya neden olan konu yer alır. Çağrı tarihinde en geç on beş gün içinde toplantı gerçekleştirilir.
 7. Genel Meclis ihtiyaç duyduğu durumlarda danışma amaçlı genişletilmiş toplantı yapabilir.
 8. Çalışan istihdamı ve mekân kiralama gibi hususlarda karar alır ve uygular.
 9. Çalışmalarının giderlerini delegelerin dayanışma ve destekleriyle karşılar.
 10. Kongre Program ve Tüzüğünü kabul ederek katılma iradelerini ifade eden kurumlar, örgütlü çevreler ve bireylere dair önerileri Genel Kurul’un ilk toplantısına götürür ve katılımları onaya sunar.
 11. Genel Kurul’un olağan ve olağanüstü toplantılarını hazırlamakla yükümlüdür.

 

Madde 8: HDK-A Yürütme Kurulu

 1. Yürütme Kurulu’nun görev süresi Genel Meclis’in görev süresiyle sınırlıdır. Genel Meclis gerekli gördüğü takdirde Yürütme Kurulu içerisinde değişiklikler yapabilir.
 2. Genel Kurul’da belirlenen ya da Genel Meclis’in faaliyetleri için ihtiyaç duyularak oluşturulan komisyonların çalışmalarının gerektirdiği düzenlemeleri yapar ve koordinasyonu sağlar.
 3. Yürütme Kurulu, kararlarını toplantıya katılanların 2/3’ünün olumlu oyuyla alır. Gerekli hallerde, programın öngördüğü doğrultuda, Genel Kurul ve Genel Meclis kararları çerçevesinde ve güncel gelişmelere dair tutum ve tavır belirler, çağrılarda bulunur, basına ve kamuoyuna açıklama yapar. HDK-A adına görüşmelerde bulunur ve temsilini sağlar. Çalışma usulleri, Genel Kurul ve Genel Meclis’in çalışma ilkeleri esasına bağlı olup, gerekli olduğu hallerde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
 4. Her ay olağan bir şekilde ve en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanarak gündemindeki konuları görüşür. Olağanüstü toplanması Yürütme Kurulu’nun kararı veya meclis üyelerinin 1/5’inin istemi üzerine gerçekleşir.
 5. İş bölümünü Genel Kurul’un ve Genel Meclis’in belirlediği alanlara göre ve komisyonların çalışmalarını dikkate alarak yapar.
 6. Genel Meclis’in olağan ve olağanüstü toplantılarını ve gündemini hazırlamakla yükümlüdür.
 7. Genel Meclis adına yerel meclislerle ilişki sürdürür.

 

Madde 9: HDK -A Kadın Meclisi

 1. HDK-A Genel kurulunun çalışma yürüttüğü ülkelerdeki kadın meclislerinin belirlediği kadınların bir araya gelmesiyle oluşturulur. Örgütlü ve örgütsüz tüm kadınların katılımına açıktır.
 2. Genel kurulun çalışma ilkelerine uygun olarak kadın bakış açısıyla faaliyet yürütür ve ihtiyaca bağlı olarak yönetmelikler çıkarır.
 3. Kadın Meclisi 6 ayda bir toplanır, meclis toplantısı üye tam sayısının salt çoğunluğuyla gerçekleştirilir.
 4. Kadın Meclisi, üyelerinden 3 kişiden oluşan bir yürütme kurulu seçer. Yürütme kurulu, sözcülük görevi yürütmek üzere kendi arasından 6 aylık dönemler için sözcü seçer.
 5. İhtiyaca bağlı olarak çalışma yapmak üzere kalıcı veya geçici komisyonlar kurar.
 6. Kadın meclisinin kadın çalışmalarına dair aldığı kararları HDK-A uygulamakla yükümlüdür.
 7. Kadına yönelik her türden şiddete ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı mücadele yürütür.
 8. Yerli ve göçmen kadınların mücadelesini birleştirmek perspektifiyle hareket eder
 9. HDK-A faaliyet yürüttüğü bütün ülke, kent ve bölge kadın meclislerinin oluşturulması için etkin çalışma yürütmeyi önüne hedef olarak koyar.

 

Madde 10: Komisyonlar

 1. Komisyonlar, programda değinilen ve Genel Kurul’da belirlenen konular kapsamında çalışmak için başvuran delegelerin ve delege olmasalar bile konunun uzmanlarının gönüllü katılımıyla Genel Kurul veya Genel Meclis tarafından oluşturulur. Çalışma Guruplarının görev süreleri üstlendikleri çalışmaya bağlı olarak daimi ya da geçici olarak belirlenebilir ve en fazla Genel Meclis’in çalışma süresiyle sınırlıdır.
 2. Komisyonlar, Genel Kurul ve Genel Meclis’in ihtiyaç duyduğu konularda çalışma yapar. Bu yönde rapor, dosya, karar tasarısı, yönetmelik, proje, konferans, seminer, eğitim, toplantı, kampanya, etkinlik, bildiri, broşür, afiş, kitap, vb. hakkında çalışmalar yapılması için Genel Kurul’a ve/veya Genel Meclis’e öneriler sunar. Komisyon üyeleri istedikleri takdirde yürürlüğe sokulan etkinliklerde görev alabilirler.
 3. Komisyonlara delege olmayan uzmanlarında sürekli veya geçici olarak katkıları alınabilir.
 4. Çalışmalarında Genel Kurul ve Genel Meclis’in çalışma esasları geçerlidir. Konularla ilgili tavsiye niteliğindeki kararlar salt çoğunluk üzerinden gerçekleşir.
 5. Komisyonlar, çalışma yer ve koşullarını kendileri belirler; Genel Meclis’le ilişkilerini Yürütme Kurulu üzerinden sürdürürler.
 6. Komisyonların çalışmaları için belirledikleri ihtiyaçlar Genel Meclis tarafından karşılanır.
 7. Genel Kurul, Genel Meclis ile ülke ve kent meclisleri ihtiyaç duydukları durumlarda geçici komisyonlar da kurabilirler. Aldığı görevi teslim ettiğinde bu komisyonlar dağılır. Çalışma ilkeleri diğer Komisyonların ilkeleriyle aynıdır.
 8. Komisyonlar, ihtiyaç duydukları durumda yerel meclisler ve yerel komisyonlarla doğrudan iletişim kurabilir, yazışma yapabilir, dosya alışverişinde bulunabilirler.
 9. Komisyonların yaptıkları çalışmalar, ilgili meclisin gerekli görmesi halinde görevlendirilen kurul ve kişiler tarafından kamuoyuna ve basına açıklanır.

Madde 10: HDK-A Ülke Kongreleri ve Ülke Meclisleri

 1. HDK-A Ülke Kongreleri, HDK-A çalışması yürütülen ülkelerin Kent Meclislerinin veya Kent Meclislerinin seçtiği delegelerin katılımıyla gerçekleştirilir.
 2. Ülke Meclisleri, Genel Kurul ve Genel Meclis’in çalışma ilkelerine uygun olarak faaliyet yürütür. Bu konuda yönetmelik Genel Meclis tarafından çıkarılır.
 3. Kongre Programının, Genel Kurul ve Genel Meclis kararlarının ülke gerçekleri bağlamında yürürlüğe sokulması için ülke boyutunda gerekli çalışmaları yapar. Kent Meclisleri arasında koordinasyonu sağlar.
 4. Çalışmalarını ülke bünyesindeki her kent meclisinden, örgütlenme düzeyinin büyüklüğü ve kotalar gözetilerek belirlenmiş sayıda meclis mensubunun içinde yer aldığı Ülke Yürütme Kurulu yürütür. Ülke Yürütme Kurulu en geç ayda 1 kez toplanır.
 5. Ülke Meclislerinin toplantılarının yeri, tarihi, gündeminin belirlenmesi ve gerekli belgelerin temini HDK-A Yürütme Kurulu ile istişare sonucunda Ülke Yürütme Kurulu tarafından saptanıp hazırlanır.

Ülke Meclislerinin toplantılarını üç kişilik bir divan ile yönetilir.

 1. Ülke Meclisleri 3 ayda 1 kez toplanır ve gündemindeki konuları görüşüp, gerekli kararları alır. Genel Meclis ve Genel Kurul’a dair önerileri hazırlar.
 2. Ülke Meclisi Yürütmesi, Kent Meclislerinin 1/5’inin istemesi halinde olağanüstü toplanır. Öncelikli gündem maddesi, toplantıyı isteyenlerin önerdiği maddelerden oluşturulur.
 3. Ülke Meclislerinde kararlar toplantıya katılanların 2/3’ünün olumlu oyuyla alınır. Alınan kararın yeniden görüşülmesi için 1/5 üyenin istemi gerekir. Oylamalar açık yapılır.
 4. Ülke Meclisi gerekli görürse ülkeyle ilgili geçici komisyonlar kurar. Bu komisyonlar Program, Tüzük ve genel ilkeler dâhilinde çalışır.
 5. Çalışmalarının giderleri kent meclislerinin dayanışmasıyla karşılanır.

 

Madde 11: Kent Meclisi

 1. Kongre’nin amacı ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalara katılmak isteyen ve söz konusu kentte ikamet eden kurum ya da bireylerin katılımıyla oluşur.
 2. Kent Meclisi mücadele alanlarından gelen yeni katılımlarla sürekli olarak genişleyebilir.
 3. Kent Meclisi, altı aylık dönemler için, kadın kotasına uyulmak kaydıyla en az 5, en çok 9 kişiden oluşan bir yürütme kurulu belirler. Toplantıları, gündemi, toplanma yeri ve tarihi bu kurul tarafından belirlenir.
 4. Kent Meclisleri en az ayda 2 kez toplanır. Kongre Programı ve Genel Kurul, Genel Meclis ve Ülke Meclisi’nin kararları ve kentin özgün sorunları bağlamında gerekli çalışmaların yapılması için kararlar alır ve yürürlüğe sokar.
 5. Kentte yaşayan ve HDK-A’yı destekleyen etkin bireyler kabul ettikleri takdirde Kent Meclisi’nin doğal üyesidirler.
 6. Kent Meclisi, Genel Meclis’in ve Ülke Meclisi’nin yürürlüğe koyduğu programlara ilişkin olarak gerekli gördüğü yerel etkinlik kararlarını alır ve uygular. Yerel sorunlarla ilgili Kent Meclisi’nde alınan kararlar ışığında kamuoyuna ve basına açıklama yapabilir; toplantı, miting, seminer, eğitim, kampanya, şenlik, festival, gece, vb. düzenleyebilir; bildiri, broşür, afiş, kitap, rapor, dosya, vb. yayınlayabilir, ihtiyaç duyduğu komisyonları kurabilir.
 7. Ülke Meclislerinin çalışmalarına ilişkin yol ve yöntemler Kent Meclisleri için de geçerlidir.
 8. Kent Meclisinin çalışmalarının giderleri mensuplarının dayanışma amaçlı destek ve katkılarıyla karşılanır.
 9. Gereksinim ya da talep olduğu durumda, bir kent alanı içerisindeki semt, mahalle, iş alanı gibi üretim ve yerleşim birimlerinde de yerel Meclisler oluşturulabilir.
 10. Kent meclislerinin çalışmalarında geçerli olan kurallar ilçe meclisleri için de geçerlidir.

 

Madde 12: Delegelik

 1. Program ve tüzüğü benimseyip, belirlenen esaslar dâhilinde, yaşam veya çalışma alanına en yakın birimden seçilerek Kongre’nin kurullarında görev alan kişiye delege denir.
 2. Delege her türlü göreve aday olma, kurullar içinde ve dışında görüşlerini açıklama hakkına sahiptir.
 3. Delege, yerel meclis esas alınarak genel kurul tarafından çıkarılan yönetmelik esaslarına göre seçimle belirlenir. Görev süresi bir yıldır. Delegeliğin düşürülmesi için, seçimin yapıldığı birim meclisinde toplantıya katılanların 2/3’nün oyu gerekir. Oylama gizli oy, açık sayım esasına göre yapılır. Söz konusu delege, delegeliğinin düşürülmesi ile ilgili her düzeyde ilgili kurullar nezdinde gerekli açıklamaları yapma hakkını kullanabilir. İtiraz için Genel Kurul’a başvurabilir. Genel Kurul bu yönde alınan kararları görüşme yapmaksızın gizli oy açık sayım esasıyla ve toplantıya katılanların 2/3 oyla kaldırma yetkisine sahiptir.
 1. Delege yer aldığı meclis ve/veya komisyonlarda hem yerel ve bölgesel sorunlara, hem de genel sorunlara dair kararların alınması ve ilgili kurullar vasıtasıyla yürürlüğe konulması için çalışma yürütür.
 1. Delege, mensubu olduğu yerel mecliste alınan yerel ve diğer sorunlara dair kararları Genel Kurul’a taşır. Ayrıca farklı bir düşünceye sahipse bunu açıklamakta özgürdür.
 2. Delege, Genel Kurul’un giderlerini karşılamak üzere belirlediği dayanışma ve destek taahhütlerini kabul eder.

 

Madde 13: Delegenin Görevleri ve Seçim Sistemi

 1. Delegeler seçimle belirlenir. Seçim esas ve usulleri Genel Meclis tarafından hazırlanan yönetmelikte belirlenir.
 2. Delege seçimleri seçimli genel kurul tarihinden bir ay önce yerel birimlerde yapılır.
 3. Seçme ve seçilme hakkını kullanmak için program ve tüzüğü kabul etmek yeterlidir.
 4. Seçim için gerekli şartların oluşmadığı kentlerde delegeler karşılıklı görüşmeler ve mutabakatlar yoluyla belirlenir.
 5. Kurumlar ve örgütlü yapılar, en az biri kadın olmak üzere iki delege ile gençlik örgütlenmeleri bir delege ile Genel Kurul’da temsil edilirler. Temsil varlığı halinde LGBTİbireyleri ve engellilerin iradesinin kurumlara katılımı da prensip olarak gözetilir. 
 6. Yerellerde yapılacak delege belirleme çalışmalarında kurumlar ve örgütlü yapılar için % 60, bireyler için % 40 delege dengesi dikkate alınır.

 

Madde 14: Çözüm ve Uzlaştırma Kurulu

 1. Meclis mensupları ile Kongre kurulları arasında doğan sorunların karşılıklı görüşmeler yoluyla çözümüne katkı sunulması amacıyla Genel Kurul ve Ülke Meclisleri düzeyinde, kota ilkeleri dikkate alınarak, ülkelerde 3, merkezi olarak 7 delegeden oluşan heyete Çözüm ve Uzlaştırma Kurulu denir.
 2. Çözüm ve Uzlaştırma Kurulu hakemlik ya da iç hukuk uygulayan bir kurul olmayıp, karşılıklı diyalogla sorunların aşılması için uygun zeminin yaratılmasına katkıda bulunur.
 3. Çalışma usul ve ilkeleri Genel Meclis tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

 

 

GENEL İŞLEYİŞ VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ


Madde 15: Kayıt Tutma Sistemi

 1. a) Kongre bünyesindeki çalışmalar saydamlık ve eşit bilgilenme esası üzerinden yapılır. Her kurul bünyesindeki delegelerin ve hesap vermekle yükümlü olduğu kurulların mensuplarının doğrudan ulaşabileceği iletişim ve bilgiye ulaşım sistemlerini kurmak ve kayıtlarını böyle bir sistematik içinde tutmak zorundadır.
 2. b) Genel Kurul iletişim, eşit ve saydam bilgilenme hakkı için gerekli tedbirleri alır.

 

Madde 16: Yürürlük

Bu tüzük HDK-A Genel Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.